Moduły
Moduł obsługi rozliczeń

Podstawowy moduł każdej z wersji WebB2B.

Zakładka:  Dokumenty i płatności.

To bardzo ważna funkcjonalność naszego narzędzia, która umożliwia dostęp do bieżących zamówień, faktur, płatności, rozliczeń oraz dokumentów. Podstawową rolą tego modułu jest fakt, iż pozwala on kontrolować klientom:

  • bieżący przepływ dokumentów,

  • stan rozliczeń.

  • stan zaległości finansowych.

Co więcej, dzięki temu modułowi można informować klientów o ich obrotach, należnościach lub przeterminowanych należnościach. Ponadto, z jego pomocą można w przyjazny sposób pokazywać faktury o kończących się terminach.

Dodatkowo moduł obsługi rozliczeń umożliwia klientom podgląd rozliczeń i należności. To bardzo ważna funkcjonalność, gdyż pozwoli ona na odciążenie Państwa biura obsługi lub działu księgowości z części pytań czy udzielania informacji na tematy związane z rozliczeniami. Istnieje też możliwość filtrowania, aby szybko odszukać wybrany dokument i sprawdzić jego stan rozliczeń.

Warto dodać iż, wszystkie informacje z zakładki „Dokumenty i płatności” są na bieżąco pobierane z Enova.